Hostim - hradiště Kozel u Hostimi

Na ostrohu nad soutokem Berounky a Loděnice (Kačáku) se naléza raně středověké hradiště chráněné dvěma, pravděpodobněji však třemi pásy valového opevnění (celková plocha hradiště by pak dosahovala zhruba 15 hektarů). Prostor hradiště (v odborné literatuře známého jako Kozel u Hostimi) byl několikrát osídlen již v pravěku. Menší výzkum středního valu, vedený v roce 1944 M. Šolem, prokázal raně středověké stáří této části opevnění.

Dřevohlinitá konstrukce hradebního tělesa byla z vnější strany zpevněna kamennou plentou a svisle spuštěnými kůly. Na základě nepočetných zlomků keramiky získaných výzkumrm i povrchovými sběry lze hradiště datovat zhruba do 9. století. Otevřený zůstává problém jeho vztahu k hradišti Tetín, ležícímu na protějším břehu Berounky ve vzdálenosti pouhých 1500 metrů vzdušnou čarou. Lze uvažovat o stavbě Tetína po zániku Hostimi, pravděpodobnější je však alespoň částečná koexistence.

GPS: 49°57'4.49"N; 14°7'37"E

Lietratura: Prošek, F 1950; Sláma, J 1988, s 19-21; Benková, I. - Čtverák, V. - Lutovský, M. 1997

Hradiště

home  Krásy okolí  Hostim hradiště

Karlštejnsko - nejstarší turistický region
    Kudyznudy.cz - tipy na výlet     Alena Schätzová - U Krobiána | e-restaurace.cz